Placeholder image

Ar­ca­de naar film­fi­na­le

17 mei 2018
Ba­sis­school De Ar­ca­de uit de Leid­se wijk Room­burg is door­ge­dron­gen tot de fi­na­le van het Kin­der­rech­ten Film­fes­ti­val. (Bron: Leidsch Dagblad, 17 mei 2018)
De film die de school maak­te, met als ti­tel 'Tra­nen', won het gis­te­ren van acht an­de­re Zuid-Hol­land­se in­zen­din­gen, zo be­paal­de de jury. Groep 7 van De Ar­ca­de toont hun film­werk nu in de fi­na­le, eind juni in de Am­ster­dam­se bios­coop Tusch­in­ski.