Placeholder image

Ver­won­der­pas breidt uit

18 april 2018
De ba­sis­scho­len rond Lei­den mo­gen van­af nu ook mee­doen aan het Ver­won­der­pas­poort. (Bron: Leidsch Dagblad, 18 april 2018)
Dit is een pas waar­mee ba­sis­school­leer­lin­gen thuis en in het mu­se­um spe­len­der­wijs van al­les kun­nen ont­dek­ken. De deel­ne­mers, twaalf Leid­se or­ga­ni­sa­ties en de ba­sis­school­be­stuur­ders van Proo en Scol, zet­ten maan­dag hun hand­te­ke­ning on­der het ver­volg van de sa­men­wer­king.


Op Sleutelstad.nl stond onderstaand bericht.
 

Alle Leidse basisschoolleerlingen krijgen Verwonderpaspoort

Wethouder Paul Dirkse van Onderwijs, Sport en Duurzaamheid heeft samen met twaalf Leidse organisaties, waaronder Naturalis Biodiversity Center, een verdere samenwerking afgesloten omtrent het Verwonderpaspoort. Ook de Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden en Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden doen mee aan deze samenwerking. De partijen hebben afgesproken dat alle Leidse kinderen een Verwonderpaspoort moeten krijgen, waardoor zij toegang hebben tot de Verwonderwereld.

De Verwonderwereld is een digitale wereld waarin Leidse kinderen toegang hebben tot de wereld van Natuur, Wetenschap, Technologie en Duurzaamheid (NWTD). Met het zogenoemde Verwonderpaspoort krijgen basisschoolleerlingen toegang tot deze wereld. Op een speelse manier leren en ontdekken de basisschoolleerlingen van alles over NWTD. Ook kunnen Leidse kinderen met het Verwonderpaspoort naar 11 verschillende Leidse instellingen voor speciale activiteiten. Zo organiseren onder andere Naturalis Biodiversity Center, Hortus Botanicus Leiden en de Leidse Schooltuinen verschillende spelletjes en proefjes.

'Juist de samenwerking met alle Leidse partners op het gebied van NWTD maakt dit project tot een succes dat we graag samen voortzetten en blijven ontwikkelen, uitbreiden en verbeteren', aldus Yuri Matteman, hoofd Educatieve Ontwikkeling bij Naturalis en initiatiefnemer Verwonderpaspoort. De bedoeling is dat ook basisscholen buiten de gemeente Leiden mee gaan doen met het Verwonderpaspoort. Met het winnen van de Museumeducatieprijs 2017 is er budget daartoe beschikbaar.