Placeholder image

Onderwijsorganisaties vormen gezamenlijk het Huis van het Onderwijs

10 april 2018
De bestuurskantoren van diverse onderwijsorganisaties zijn verhuisd naar een gezamenlijk kantoorgebouw in Leiderdorp en vormen samen het Huis van het Onderwijs.
Het gaat om de volgende organisaties:
- Ambulante Educatieve Dienst Leiden (AED)
- Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden (PROOLeiden)
- Stichting Openbare Basisscholen Groep Leiderdorp (OBSG)
- Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden (PPO)
- Stichting Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest (OOPO)
- Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o. (SSOL)
- Leo Kanner Onderwijsgroep (LKO)
In de komende jaren volgen mogelijk meer organisaties, zo is de Stichting Peuterspeelzalen Leiden (SPL) voornemens om zich bij het Huis van het Onderwijs aan te sluiten.


 
De onderwijsorganisaties die nu samen in het Huis van het Onderwijs gevestigd zijn, werken al een aantal jaar samen. De wens om deze samenwerking te intensiveren werd echter sterker. Er is behoefte om elkaars kennis te delen, nog meer verbindingen te creëren tussen de organisaties, meer gebruik te maken van elkaars expertise, werkprocessen te optimaliseren, kwetsbaarheid van organisaties te verkleinen en elkaar te ontmoeten. Dit alles met als doel verhoging van de onderwijskwaliteit en meer continuïteit voor leerlingen in het (speciaal) onderwijs in de Leidse regio. Fysiek bij elkaar zijn in een gezamenlijk gebouw zal de samenwerking verder stimuleren en verdiepen.
 
Het Huis van het Onderwijs is vooralsnog gevestigd aan Elisabethhof 21 in Leiderdorp. Het voornemen is om binnen een periode van twee jaar terug te keren naar Leiden.

Deze ontwikkeling staat in verbinding met de ontwikkeling van het Leidse Onderwijshuis, dé werkplek ontwikkeling voor cross-overs tussen de onderwijsinstellingen.