Placeholder image

Update nieuwbouw Teldersschool

14 maart 2018
Op de blog over de nieuwbouw van het Kindcentrum Kiljanpad: het nieuwe pand van OBS Telders, Daltonschool Leiden en Stichting Peuterspeelzalen Leiden kunt u de bouwontwikkelingen volgen en wordt achtergrondinformatie gegeven over de bouw en het nieuwe pand (Bron: https://nieuwbouwkiljanpad.blogspot.nl)
Het wordt al goed zichtbaar hoe de scholen geplaatst zijn in de wijk. Ook is er een start gemaakt met het metselen van de buitenmuren.
De scholen zijn momenteel aan het nadenken over de inrichting van de schoolpleinen.