Placeholder image

Kinderdebat op Lorentzschool

14 februari 2018
Lo­ka­le raads­le­den en wet­hou­ders ko­men maan­dag 19 maart naar de Leid­se Lo­rentz­school aan de Van Vol­len­ho­ven­ka­de. (Bron: Leidsch Dagblad, 14 februari 2018)
Daar wordt van­af 13.30 uur een ver­kie­zings­de­bat ge­hou­den on­der lei­ding van Leen­dert Beek­man. De the­ma's voor het de­bat zijn door de leer­lin­gen be­dacht en aan het ein­de van de dis­cus­sie mo­gen zij ook stem­men op hun fa­vo­rie­te Leid­se kan­di­daat.