Placeholder image

Winnie the Poeh in Leiderdorp

01 februari 2016
Op 27 januari 2016 heeft Jeff Gardeniers (wethouder Onderwijs Leiderdorp) het kunstwerk ‘Winnie the Poeh’ heronthuld. Het beeld heeft een nieuwe plek gekregen bij OnderwijsZorgCombinatie Orion in Leiderdorp. OZC Orion is een school voor kinderen van 3 tot 12 jaar met (ernstige) ontwikkelings- en gedragsproblemen.

“We zijn als gemeente Leiderdorp blij dat dit beeld weer een mooie plek heeft.”
Het kunstwerk had een nieuw thuis nodig om de vorige locatie niet meer geschikt was. Het beeld van Winnie the Poeh  is gerestaureerd en nu staat prachtig op het speelterrein van OZC Orion aan de Simon Smitweg in Leider. Wannneer de kinderen naar binnen gaan staat Winnie the Poeh ze vrolijk toe te zwaaien.
 
Orion
OnderwijsZorgCombinatie Orion (OZC), is een unieke samenwerking tussen Cardea en PROO Leiden en geeft een combinatie van onderwijs en zorg aan kinderen van 3 tot en met 12 jaar uit Leiden en de regio. Voor kinderen in de kleuterleeftijd  wordt, na een periode van observatie, intensieve begeleiding en onderzoek, vastgesteld welke vervolgschool het beste aansluit bij de behoeften. Bij 6 tot 12-jarigen is vaak al duidelijk wat nodig is en daarvoor heeft OZC Orion een onderwijsvorm voor kinderen met ernstige gedrag- en opvoedingsmoeilijkheden. De kinderen en hun gezinnen krijgen, vaak voor meerdere jaren maar in ieder geval voor zolang dat gewenst of nodig is, een kleinschalige en specialistische combinatie van onderwijs en jeugdhulpverlening.

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROOLeiden
PROOLeiden vormt het bestuur van 15 openbare scholen in Leiden: 13 basisscholen en 2 scholen voor speciaal onderwijs. Op dit moment zitten er ongeveer 4500 leerlingen op de scholen en werken er ruim 450 mensen voor PROOLeiden.
Op onze openbare scholen is ieder kind van harte welkom, ongeacht geloof, nationaliteit of de maatschappelijke en culturele achtergrond. Respect voor anderen is het uitgangspunt. www.prooleiden.nl
 
Cardea
Cardea helpt gezinnen met kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar met ernstige ontwikkelings-,gedrags- en gezinsproblemen. Centraal staan: dichtbij huis, op maat en resultaat. Cardea helpt thuis en op school, met dag- en 24-uurshulp of combinaties hiervan. Cardea heeft vestigingen in de regio Zuid-Holland Noord, participeert in de Jeugd- en Gezinsteams en werkt onder andere nauw samen met gemeenten, kinderopvang, kinder- en jeugdpsychiatrie en (speciaal)onderwijs.  www.cardea.nl
 
Voor meer informatie:
Cardea | www.cardea.nl
Liesbeth Gort (Communicatie)
T: 071 - 579 50 50 | M: 06 – 140 285 21 | Email: l.gort@cardea.nl