Placeholder image

Nieuw pannaveld bij elkaar gedanst door Lucas van Leydenschool

01 februari 2018
Geen spon­sor­loop of spon­sor­di­ner maar een spon­sor­dans. Dat is wat de Leid­se Lu­cas van Ley­den­school aan de Sint Ur­su­las­teeg eind no­vem­ber or­ga­ni­seer­de. Het eve­ne­ment was op po­ten ge­zet om vol­doen­de geld bij el­kaar te krij­gen voor een nieuw voet­bal­veld­je, met kunst­gras als on­der­grond. (Bron: Leidsch Dagblad, 1 februari 2018)

Dat luk­te, er werd 4.000 euro bij el­kaar ge­swingd en het be­drag werd ver­der aan­ge­vuld door en­ke­le be­drij­ven en de school zelf. Gis­ter­mid­dag open­den de kin­de­ren het kunst­gras­veld, een ge­le­gen­heid waar­bij voor­al de leer­lin­gen­raad als ini­ti­a­tief­ne­mer werd geëerd. De school is blij met het zo­ge­he­ten maar stond ook stil bij nieu­we speel­toe­stel­len, een kleu­ter­huis­je en paal­tjes bij de zand­bak.