Placeholder image

Leerlingen OBS De Dukdalf op Slowaakse televisie

25 januari 2018
In het kader van het Erasmus+ project zijn een aantal leerlingen van OBS De Dukdalf, samen met hun directeur Henk Frenken, op bezoek in Slowakije (Door: Henk Frenken, directeuren Jenaplanschool De Dukdalf)
De afgelopen periode hebben leerlingen van Jenaplanschool de Dukdalf deelgenomen aan de leerlingenuitwisseling met internationale partners in Badin in Slowakije.
Dit bezoek was in het kader van één van de drie Erasmus+ projecten, waaraan de Dukdalf momenteel deelneemt.  We werken hier samen met scholen uit Italië, Portugal, Engeland, Turkije, Letland en Slowakije. Het thema van dit project is Social Emotional Learning.
Met het bezoek aan Slowakije komen de leerlingen van school in aanraking met buitenlandse leeftijdsgenoten en verblijven zij in gastgezinnen.
Het geeft de leerlingen een bredere maatschappelijke kijk in internationaal verband: je omgeving is groter dan je eigen milieu waarin je verkeert;
Het heeft een leerzaam effect: men gaat om met culturele en maatschappelijke verschillen.
 
Om onze leerlingen meer internationale bagage te geven, maken wij ons hard voor het meedoen aan Erasmus+ projecten. Erasmus+ is het onderdeel van het Leven Lang Leren programma dat zich richt op scholen. De Europese Unie stelt hiervoor subsidie beschikbaar. Onze school gaat dan een partnerschap aan met verschillende andere Europese scholen. Wij hebben een gezamenlijk thema en doel. Belangrijk onderdeel hierbij is het uitwisselen met andere landen en het verblijf bij gastouders. Dit is een door de EU gesubsidieerd project, hierdoor kunnen leerlingen kosteloos deelnemen. 

Het bezoek van de leerlingen, en leerlingen uit andere landen van de Europese Unie, is op de nationale televisie van Slowakije uitgezonden. Kijk hier naar het nieuwsbericht. Het bericht begint op 13:50. Let wel: het is in het Slowaaks.