Placeholder image

Bouwplan naast Lorentzschool gaat niet door

16 januari 2018
De gemeente Leiden weigert de bouwvergunning voor het bouwplan voor een complex van 69 appartementen naast de Lorentzschool aan de Van Vollenhovenkade. Het college van B&W acht de bezwaren voor het bouwplan gegrond. Eerder kwam ook de commissie beroep en bezwaar tot de conclusie dat een deel van de bezwaren gegrond is, maar het college gaat zelfs een stap verder. Ook de bezwaren van ouders worden nu erkend, dat deed de commissie eerder niet. (Bron: sleutelstad.nl)

Naast het weigeren van het ingediende bouwplan, wordt ook het contract met ontwikkelaar Niersman opgezegd. Dat heeft bouwwethouder Paul Laudy zojuist bekend gemaakt. Als het aan de wethouder ligt komen er gewone huizen op het terrein.

De afgelopen jaren hebben de school, ouders en omwonenden massaal actie gevoerd tegen de plannen. Er werd onder ander beargumenteerd dat het plan niet aan de veiligheidseisen voldeed, het complex te dicht op de school kwam te staan en dat de bouw teveel overlast voor de leerlingen en de buurt zou veroorzaken.

In november huurde de gemeente de Petruskerk aan de Lammenschansweg af voor een hoorzitting bij de bezwarencommissie. Honderden belanghebbenden lieten daar van zich horen. Ze kregen voor een belangrijk deel gelijk van de commissie.
 

Aangekondigd interpellatiedebat zet druk op de ketel
Of het college met wethouder Laudy het plan vandaag helemaal spontaan naar de prullenbak heeft verwezen, is de vraag. D66 en de PvdA hebben gisteren een spoeddebat aangevraagd over de kwestie. Hun inzet: stoppen met het omstreden plan. Met een meerderheid in de Leidse raad die zich achter dat verzoek zou scharen in het vooruitzicht, heeft Laudy mogelijk eieren voor zijn geld gekozen. Zelf ontkent hij overigens dat er zo'n verband bestaat.

Fractievoorzitter Gijs Holla van de PvdA en raadslid Peter Bootsma van D66 tonen zich beiden verheugd over het afblazen van de bouw van een complex met 69 appartementen. Bootsma: "Je moest eens weten hoeveel uren mijn college raadslid Fleur Spijker en ik hier de afgelopen jaren in hebben gestoken." Ook Holla is blij dat het plan nu van de baan is: "Zelfs zonder het indienen van een motie hebben we het geregeld."

Aanstaande donderdag gaan PvdA en D66 wel de overgebleven vragen aan de wethouder voorleggen. Als de beantwoording niet naar tevredenheid is, vragen ze mogelijk alsnog een apart debat aan.

Kijk hier voor het volledige verslag op Sleutelstad.nl


Omstreden bouwplan bij Lorentzschool Leiden geschrapt (Bron: Leidsch Dagblad, 16 januari 2018, Loman Leefmans)
 

De bouw van 69 appartementen aan de Van Vollenhovenkade in Leiden is van de baan. Het stadsbestuur heeft de Voorschotense projectontwikkelaar Niersman bv ook aan de kant geschoven. ,,Na tien jaar was er nog geen uitvoerbaar plan. We moesten een knoop durven door te hakken'', aldus bouwwethouder Paul Laudy (VVD).

Bij de ouders van de kinderen op de Lorentzschool, die zich fel tegen de plannen hebben verzet, heerst lichte euforie.

,,Een goede zet'', aldus ouder Martijn Molenaar. ,,En ik ben benieuwd hoe het nu afloopt.'' Daarover liet Laudy gisteren al voorzichtig zijn licht schijnen. Hij denkt dat huisjes met tuintjes een goed alternatief vormen.
 

Opstand

De grote Lorentzschool kreeg een aantal jaar geleden een nieuw schoolgebouw, maar moest dan wel een complex met 39 appartementen ernaast toestaan. Dat plan bleef lang op de plank liggen.

Drie jaar geleden lanceerde Niersman een meer omvangrijk ontwerp voor 69 appartementen, verdeeld over twee gebouwen. Buurtbewoners, ouders en schoolleiding kwamen met brieven en acties daartegen in opstand. Ook de veiligheid van de leerlingen tijdens de bouw werd een strijdpunt.

Het leidde tot 506 officiële bezwaren. De Leidse bezwaarschriftencommissie moest eind vorig jaar een kerk huren voor een zitting met alle betrokkenen. Daar kwamen complicerende factoren aan het licht zoals het feit dat de gemeente een stuk bouwgrond per ongeluk aan de school had gegeven.

De commissie schoof de bezwaren van de ouders als 'niet ontvankelijk' aan de kant, maar vond het gedoe over de betwiste kavel en de parkeerproblematiek wel steekhoudend en adviseerde de bouwvergunning te weigeren.

,,Wij beschouwen de ouders wél als belanghebbend'', meldt Laudy nu. Mede daardoor is besloten om Niersman van het project af te halen. ,,Dat is jammer'', reageert directeur Marc Niersman. ,,Maar het was gezien het oordeel van de commissie wel te verwachten.''

Heilloos

Hoewel het omstreden project nu een geheel nieuwe start gaat maken, meldt een aantal politieke partijen nog niet klaar te zijn met de kwestie.

,,Wij zijn hier net als de ouders blij mee, maar vinden ook dat Laudy veel te lang op deze heilloze weg is doorgegaan'', aldus Peter Bootsma van D66.

Ook Gijs Holla van de PvdA heeft nog de nodige vragen. ,,Want hoe kan het dat opeens een stuk grond wordt weggegeven en parkeercijfers niet kloppen, wil ik toch weten. Al is het maar voor toekomstige plannen.''
Geen appartementen bij Lorentzschool (Bron: Unity.nu)

Er komen geen appartementencomplexen aan de Van Vollenhovenkade in Leiden. De gemeente Leiden weigert hiervoor een omgevingsvergunning te verlenen. Het ging om de bouw van de 69 appartementen vlak naast de Lorentzschool. Buurt en school hadden tegen het plan bezwaar gemaakt. Dit is door het gemeentebestuur vandaag gegrond verklaard. 

De vergunning wordt uiteindelijk niet afgegeven omdat er in het plan van Niersman te weinig daglichttoetreding is en de ramen te dicht op de erfgrens zitten. Wethouder Paul Laudy heeft verder besloten om het contract met bouwer Niersman op te zeggen. 

"We hebben moeten constateren dat er de afgelopen tien jaar geen werkbaar bouwplan op tafel is gekomen", aldus Laudy. "Dan komt er een moment dat je de knoop moet doorhakken." 

Jammer dat het zolang heeft geduurd 
D66 Leiden is blij met het besluit van Laudy. "Wij zijn hier als D66 jaren mee bezig geweest", vertelt raadslid Peter Bootsma. "Het is jammer dat het zolang geduurd heeft voordat de wethouder zelf tot het inzicht is gekomen dat dit geen goed plan was, maar we zijn uiteindelijk tevreden met dit resultaat." 

Laudy wil nu een nieuw bouwplan maken. Dit gaat hij naar eigen zeggen doen in samenspraak met de betrokkenen (buurt en school). Als het aan de wethouder lig komen er op deze plek in de toekomst eengezinswoningen.

Kijk hier voor verder informatie en het interview.