Placeholder image

Project Geldstromen door de school

18 december 2017
Hoe verlopen de geldstromen binnen een school? En wat is de relatie tussen dat geld en de kwaliteit van het onderwijs? Marije van den Berg, zelf ouder van een kind in de basisschoolleeftijd, verbaasde zich erover dat het gesprek met de school eigenlijk nooit gaat over de besteding van middelen en wilde hier iets aan doen. (bron: Leids Nieuwsblad, 14 december 2017)