Placeholder image

Sponsordans voor kunstgras

15 november 2017
Ba­sis­school Lu­cas van Ley­den houdt don­der­dag 23 no­vem­ber een spon­sor­dans. (Bron: Leidsch Dagblad, 15 november 2017)
On­der lei­ding van juf Ka­rin voe­ren alle leer­lin­gen een paar dan­sen op in de hoop geld op te ha­len voor een kunst­gras­veld­je op het plein. Dat zou het op­ge­knap­te plein com­pleet ma­ken. De af­ge­lo­pen tijd werd het plein al ver­fraaid met een nieuw speel­toe­stel en een huis­je voor de kleu­ters.