Placeholder image

De laatste weken van de Houtmarktschool

07 juni 2016
LEIDEN - Met weemoed staan ze voor de klas, de docenten van De Houtmarkt in Leiden. Nog een paar weken, dan sluit deze specialistische school voor jonge kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De meeste leerlingen en personeel krijgen een plek op De Vlieger en De Brug. Wat er na de zomervakantie met het gebouw gebeurt, is nog niet bekend (Bron: Leidsch Dagblad, 7 juni 2016, Janneke Dijke).

De school werd in 2000 opgericht, maar kromp de laatste jaren steeds verder in als gevolg van de wet passend onderwijs. Volgens die wet moeten kinderen zoveel mogelijk naar een reguliere school. Pas als dat echt niet meer gaat wordt gekeken of een plek in het speciaal onderwijs beter is. Kinderen zijn dan vaak al wat ouder. Het gevolg: een school voor speciaal onderwijs met uitsluitend kleuters en kinderen uit groep 3 of 4 krijgt te weinig aanwas.

Het personeel van De Houtmarkt is niet blij met de ontwikkelingen. ,,Ik denk dat het een gemiste kans is om het hier op te heffen’’, zegt onderwijsassistent Ida van der Meulen. Volgens haar en haar teamleider Linda van der Zaag is het veel beter om kinderen met een risico al op jonge leeftijd te onderzoeken en verder te helpen, in plaats van te wachten tot ze ouder zijn. ,,Bij ons zitten kinderen met leer- en gedragsmoeilijkheden, kinderen die vroeger naar de lomschool gegaan zouden zijn’’, vertelt Van der Meulen. ,,Maar er zitten ook kinderen met autisme of adhd, de cluster 4-kinderen. Zij zitten hier in aparte klassen. Soms gaat het met een kind met bijvoorbeeld autisme zó goed, dat het het een niveau hoger kan proberen. Dat is het fijne van deze school. Omdat we hier zoveel kennis hebben, fungeerden we lange tijd als regionaal expertisecentrum voor het jonge risicokind.’’

Na de zomer gaan de leerlingen met een leer- of licht gedragsprobleem naar De Vlieger aan de Boerhaavelaan. Daar komen twee kleutergroepen bij. Kinderen die meer specialistische begeleiding nodig hebben krijgen een plekje in een nieuwe klas op De Brug aan de Wassenaarseweg. ,,Ons personeel is allemaal herplaatst naar een van die scholen’’, zegt Van der Zaag. ,,Dat geeft wat opluchting, maar de mensen zijn er verdrietig over dat het hier ophoudt.’’ Op 17 juni houdt de school een afscheidsreceptie voor collega’s en oud-collega’s, van 16 tot 18 uur aan de Houtmarkt.

Woutertje van Leyden

Wat er na de zomervakantie met het schoolgebouw gebeurt, is nog niet bekend. Door het vertrek van de asielzoekersschool staat het straks leeg. Onderwijskoepel Proo Leiden en de Haanstraschool overleggen over de mogelijkheden. De gemeente Leiden heeft de Haanstra een gedeelte van het pand beloofd, maar ook Proo aast er op. Deze stichting voor openbaar onderwijs wil er een nieuwe basisschool met de naam Woutertje van Leyden beginnen, maar is door de gemeente teruggefloten. ,,We zijn bezig met mediation. We hebben allemaal wensen, maar hebben die opzij gezet om tot een oplossing te komen’’, meldt Haanstradirecteur Brian Groot. Proo-directeur Marton de Pinth laat weten dat ’de betrokken partijen hebben ontdekt dat ze meer met elkaar delen dan hen scheidt’. Groot ontkent dat de twee stichtingen gaan fuseren. Nog deze maand willen ze ouders duidelijkheid bieden.