Placeholder image

60.000 Leraren in actie

06 oktober 2017
Het Haag­se Zui­der­park stroomt vol met le­ra­ren uit alle hoe­ken van het land. 60.000 on­der­wij­zers trot­se­ren de har­de wind en re­gen om te sta­ken voor een ho­ger sa­la­ris en be­te­re werk­om­stan­dig­he­den. (Bron: Leidsch Dagblad, 6 oktober 2017)
Ze wor­den toe­ge­spro­ken door ca­ba­re­tier Dolf Jan­sen. Voor­al de juf­fen in het pu­bliek krij­gen een hart on­der de riem ge­sto­ken. ,,Want zij dra­gen het on­der­wijs", al­dus Jan­sen.
Ger van der Meer van bre­de school Me­ren­wijk staat sa­men met haar col­le­ga's te luis­te­ren naar zijn speech. ,,Het is fan­tas­tisch dat hier zo­veel col­le­ga's sa­men zijn ge­ko­men.” 

Ook het Amerikaanse Reuter was aanwezig bij de lerarenstaking in Den Haag.
Gerdie van Lohuizen, leerkracht van OBS De Meerpaal, was één van de geïnterviewden. Klik hier om het gehele interview te kunnen zien en de reacties van vele Amerikanen te lezen.