Placeholder image

PO in actie: staking leerkrachten op 5 oktober

04 oktober 2017
Onze organisatie staat voor onderwijs van hoge kwaliteit. Dit onderwijs wordt bij ons vormgegeven door hoogopgeleide onderwijsprofessionals, die samen een lerende en professionele organisatie vormen.
Om de kwaliteit van dat onderwijs te garanderen, is het mede van belang om de werkdruk in het PO te verlagen. Om deze reden steunt het bestuur de beweging ‘PO in actie’. De PO/SO-besturen pleiten namelijk al geruime tijd in Den Haag voor de inzet van meer middelen in het basisonderwijs voor o.a. werkdrukvermindering. Daarnaast ligt het salaris voor een leerkracht in het PO ruim onder dat van leraren in het voortgezet onderwijs (VO), terwijl de opleidingseisen en het werk- en denkniveau identiek zijn. Op initiatief van ‘PO in Actie’ hebben de vakbonden, AOb, CNV-onderwijs, FvOv, AVS en de werkgeversorganisatie PO-Raad samen met PO in Actie een PO-front gevormd. Zij trekken gezamenlijk op om bovengenoemde doelen te behalen. PROOLeiden en OBSG Leiderdorp steunen de uitgangspunten van het PO- Front!

De organisaties, die verenigd zijn in dat PO-Front, hebben tot een staking op 5 oktober 2017 opgeroepen om hun boodschap aan de politiek kracht bij te zetten. Zij willen dat snel helder wordt, dat in het regeerakkoord substantieel extra geld wordt vrijgemaakt voor een rechtvaardige salariëring en minder werkdruk in het primair onderwijs. Het bestuur zal de docenten bij de staking van 5 oktober ondersteunen, om zo gevolg te geven aan de voorgestelde actie van ‘PO in Actie.’