Placeholder image

PROOLeiden en OBSG Leiderdorp werken intensief samen

01 oktober 2017
PROOLeiden en OBSG Leiderdorp (de stichtingen, die het openbaar primair onderwijs in Leiden en Leiderdorp verzorgen) zijn een intensieve samenwerking aangegaan: per 1 oktober 2017 vormen beide stichtingen een personele unie. Bestuur, medezeggenschapraden en Raden van Toezicht gaan er vanuit dat deze samenwerking op positieve bijdrage aan een sterk openbaar onderwijs in de Leidse regio.
Bij een personele unie blijven er twee stichtingen voor openbaar onderwijs. Beide stichtingen krijgen dezelfde bestuurder. De huidige bestuurder van PROOLeiden wordt ook de bestuurder van OBSG Leiderdorp. Beide stichtingen behouden hun Raad van Toezicht, maar die bestaat ook uit dezelfde personen. In bestuurlijk zin kan daarom gewerkt worden alsof PROOLeiden en OBSG Leiderdorp één organisatie zijn. Voor de rechtspositie van de medewerkers van beide stichtingen verandert niets. Ook voor ouders en leerlingen zijn er geen veranderingen.

Waarom een personele unie
Samenwerking binnen het openbaar primair onderwijs is om meerdere redenen goed:
 • Schoolbesturen zijn (wettelijk) verplicht samen te werken op een aantal thema’s. De belangrijkste daarvan is Passend Onderwijs. Door samenwerking wordt het openbaar onderwijs een sterkere overlegpartner. Dat komt de positie en de kwaliteit van het openbaar onderwijs ten goede.
 • Schoolbesturen moeten steeds meer verantwoording afleggen. Door samenwerking  worden kosten bespaard. Ook dat komt de kwaliteit van het onderwijs ten goede.
 • De stafdiensten van zowel PROOLeiden als OBSG Leiderdorp zijn kwetsbaar. Van iedere beleidsexpertise is slechts één expert aanwezig. Groei van de organisatie geeft ruimte voor groei van de stafdiensten waardoor de kwetsbaarheid afneemt.
 • Een grotere organisatie geeft meer inkoopvoordeel bij het afsluiten van mantelcontracten.
 • Er is vraag vanuit beide organisaties om snel expertise, zoals ICT en de PROO Academie, wederzijds beschikbaar te maken.
 • De aansturing van OBSG Leiderdorp wordt nu op interim basis vervuld. Dat is binnen afzienbare tijd eindig.
 • OBSG Leiderdorp komt uit een lastige financiële en bestuurlijke periode; de afgelopen twee jaar is er, door het beleid van de interim algemeen directeur/bestuurder, een (financiële) stabilisering opgetreden. 
 • Binnen PROOLeiden en OBSG Leiderdorp zijn er de komende jaren verschuivingen bij het onderwijsmanagement te verwachten. Een grotere organisatie geeft meer ruimte om het leiderschap evenwichtig binnen de scholengroep te verdelen.

Voordelen personele unie
Er ontstaan veel voordelen:
 • Er ontstaat een grotere werkgever. Dat betekent meer rechtszekerheid bij wisselende leerlingenaantallen.
 • Het wordt makkelijker voor leerkrachten om van PROOLeiden naar OBSG Leiderdorp te gaan, en andersom (mobiliteit).
 • Er ontstaat meer ruimte voor een bestuursbureau met specifieke expertise waar schooldirecties, bestuur en Raad van Toezicht een beroep op kunnen doen.
 • Door een toename van het aantal leerlingen (en FTE) kan de flexibele schil t.b.v. invallers/vervangers snel uitgebreid worden.

Scholen OBSG Leiderdorp
OBSG Leiderdorp heeft vier scholen voor openbaar primair onderwijs: De Hobbit, De Hasselbraam (Jenaplan-onderwijs), de Prins Willem-Alexander School en de Koningin Juliana School. Voor meer informatie over deze scholen, zie de website van OBSG: http://www.obsgleiderdorp.org/obsg-leiderdorp/locaties/.