Placeholder image

Kick-off PROOAcademie was een geweldig feest

03 juni 2016
De PROO Academie is er voor alle medewerkers van PROOLeiden. Bij de PROO Academie staan verbinding, uitwisselen van expertise, opleiding en scholing voor én door medewerkers centraal.
In de visie van PROOLeiden zijn onze professionals altijd in ontwikkeling. Onze leerkrachten, schoolleiders, ondersteunend personeel en bestuur zijn nooit klaar met hun vak en verbeteren continu hun kennis en vaardigheden, omdat onze leerlingen het recht hebben op het beste onderwijs. De PROO Academie ondersteunt de ontwikkeling van medewerkers met programma’s voor professionele ontwikkeling en leiderschapsontwikkeling.
PROOLeiden is een lerende organisatie. In de visie van PROOLeiden sta je er nooit alleen voor. Goed onderwijs maak en geef je samen, de PROO Academie stimuleert dit. Onze leerkrachten, schoolleiders en bestuurders beschikken over een schat aan kennis en ervaring over onderwijs en onderwijskundig leiderschap. De PROO Academie is het platform waar dit kan worden gedeeld en waar van elkaar kan worden geleerd. Medewerkers van PROOLeiden delen hun kennis met collega’s van hun eigen school en die van andere scholen. De meeste activiteiten van de PROO Academie worden dan ook door onze eigen collega’s verzorgd, zodat de kennisoverdracht altijd diep geworteld is in de dagelijkse praktijk van het onderwijs.
Voor meer informatie en een impressie van de Kick-off kunt u terecht op de website van de PROOAcademie: http://www.prooacademie.nl/