Placeholder image

Nieuwe directeur voor OBS De Meerpaal

25 september 2017
PROOLeiden, de stichting voor het openbaar primair en speciaal onderwijs in Leiden, heeft een nieuwe directeur voor OBS De Meerpaal: met ingang van 1 oktober is Jan de Kleijn de nieuwe directeur van De Meerpaal en volgt hiermee scheidend interim directeur Ien Massaar op.
Jan de Kleijn heeft 40 jaar ervaring in het onderwijs, in allerlei functies en op verschillende typen scholen, zoals een school voor Speciaal Onderwijs en een Natuurlijk Leren school. Daarnaast heeft hij zich beziggehouden met de ontwikkeling van een school met een vernieuwend onderwijsconcept, een brede school en een Integraal Kind Centrum. Ervaring die hij uitstekend kan inzetten bij het verder uitbouwen van het onderwijsconcept van de Meerpaal en de aansluiting van dit concept bij de renovatie van het gebouw. Jan de Kleijn werkte eerder in Leiden: hij gaf 3 jaar leiding aan de Eerste Leidse Schoolvereniging.

Basisschool De Meerpaal is een creatieve school en biedt onderwijs op een realistische, inspirerende en sociaal betrokken manier, om kennis en het creatieve brein van kinderen te ontwikkelen. De school is gehuisvest in een modern schoolcomplex in de Leedewijk, onderdeel van de Merenwijk, waar ook de basisscholen Het Kompas en De Tweemaster gehuisvest zijn.  

PROOLeiden vormt het bestuur van zestien openbare basisscholen: veertien reguliere basisscholen en twee scholen voor speciaal onderwijs. PROOLeiden verzorgt onderwijs aan ongeveer 4.500 kinderen van 4 t/m 12 jaar in de stad Leiden en n school in Leiderdorp. Met bijna 540 medewerkers is PROOLeiden de grootste werkgever voor primair onderwijs in Leiden.  

Voor meer informatie:     
De Meerpaal, Jan de Kleijn, Broekplein 5,2318 TJ Leiden, tel. (071) 522 02 43,
e-mail: directie@meerpaal.net, www.de-meerpaal-leiden.nl               
PROOLeiden, Marton de Pinth, Maresingel 3, 2316 HA  Leiden, tel. (071) 524 76 70,
e-mail: m.de.pinth@prooleiden.nl, www.prooleiden.nl