Placeholder image

Nieu­we di­rec­tie Lo­rentz­school

26 augustus 2017
De Lo­rentz­school heeft een nieu­we di­rec­teur. (Bron: Leidsch Dagblad, 26 augustus 2017)
John van Be­zouw geeft met in­gang van dit school­jaar lei­ding aan de groot­ste ba­sis­school van Lei­den, die cir­ca 900 leer­lin­gen telt. Hij is de op­vol­ger van Henk Lar­dee, die dit voor­jaar ver­trok. De af­ge­lo­pen tijd werk­te er een in­te­rim-di­rec­teur.
Van Be­zouw werk­te eer­der als le­raar, be­stuur­der en di­rec­teur in het ba­sis­on­der­wijs.