Placeholder image

Jaarverslag 2016 PROOLeiden

12 juli 2017
Met trots delen wij u mede, dat het Jaarverslag 2016 van PROOLeiden klaar is.
Ook voor 2016 was het startpunt het Strategisch Beleidsplan ‘Onderwijs met aandacht voor elkaar 2015-2019’: een beleidsplan dat alle medewerkers, oudergeledingen, medezeggenschapraad en toezichthouders de juiste koers geeft voor de verdere ontwikkeling van onze organisatie en het onderwijs aan onze kinderen. Onze vijf kernwaarden eigenaarschap, vertrouwen, innovatie, talentontwikkeling en verbinding zijn hierbij richtinggevend.

In het jaarverslag doen wij verslag van alle ontwikkelingen en resultaten van onze inspanningen. U kunt het Jaarverslag 2016 bekijken op uw laptop, tablet of smartphone. Ook kunt u de pdf downloaden van www.prooleiden.nl.  

Met dit jaarverslag sluiten we 2016 financieel en qua verantwoording af. Ook het schooljaar 2016-2017 sluiten we af. De kinderen van de groepen 8 zijn uitgezwaaid, de leerkrachten ronden de laatste zaken af en de zomervakantie voor regio Midden is gestart. Het bestuursbureau van PROOLeiden sluit van 15 juli t/m 13 augustus haar deuren. Vanaf maandag 21 augustus gaan we het schooljaar 2017-2018 in, een nieuw schooljaar met ONDERWIJS MET AANDACHT VOOR ELKAAR!