Placeholder image

Zomervakantie: Plantjes mee naar huis

07 juli 2017
Leer­lin­gen van open­ba­re ba­sis­school De Ste­vens­hof in Lei­den gaan met een plant on­der de arm naar huis. De ko­men­de zes we­ken staan de plan­ten niet in de klas, maar bij hen thuis, om eens ex­tra ver­troe­teld te wor­den. (Bron: Leidsch Dagblad, 7 juli 2017, Taco van der Eb)

Van­daag be­gint de zo­mer­va­kan­tie voor de re­gio mid­den, waar Lei­den en om­ge­ving on­der val­len. De kin­de­ren moe­ten op 21 au­gus­tus weer naar school.

Bij de mees­te ba­sis­scho­len was het de af­ge­lo­pen week een ware ver­hui­zing van spul­len van en naar school. Ou­ders van kleu­ters stop­ten thuis de Lego en de pop­pen­kleer­tjes in de was­ma­chi­ne. An­de­ren leen­den van al­les uit voor de eind­mu­si­cal van groep 8. In­mid­dels zijn de de­cors af­ge­bro­ken en staan alle spul­len weer schoon in de kast, klaar voor het nieu­we school­jaar.