Placeholder image

Intensieve samenwerking voor PROOLeiden en OBSG Leiderdorp

29 juni 2017
LEIDEN/LEIDERDORP - De stichtingen PROOLeiden en OBSG Leiderdorp (de stichtingen die het openbaar primair onderwijs in Leiden en Leiderdorp verzorgen) gaan per 1 oktober een intensieve samenwerking aan. De samenwerking zou voor meerdere redenen goed zijn volgens de stichtingen, en de medezeggenschappen en Raden van Toezicht (het bestuur) gaan ervan uit dat deze samenwerking op positieve wijze bijdraagt aan een sterk openbaar bewijs in de Leidse regio. (Bron: Unity.nu)

Bij een personele unie blijven er twee stichtingen voor het openbaar onderwijs. Beide stichtingen krijgen hetzelfde bestuur. De huidige bestuur van PROOLeiden wordt ook de bestuurder van OBSG Leiderdorp. Beide stichtingen behouden hun Raad van Toezicht, maar die bestaat ook uit dezelfde personen.

Waarom een personele unie 
De samenwerking is voor meerdere redenen goed. Schoolbesturen zijn (wettelijk) verplicht samen te werken op een aantal thema's. Een belangirjk thema is Passend Onderwijs. Ook moeten schoolbesturen steeds meer verantwoording afleggen. Door de samenwerking worden er kosten bespaard. Verder heeft de samenwerking een grotere inkoopvoordeel bij het aflsuiten van mantelcontracten, een overeenkomst die collectieve voorzieningen omvat.

Voor de rechtspositie van de medewerkers van beide stichtingen verandert niet. Ook voor ouders en leerlingen zijn er geen veranderingen.


Klik hier voor het oorspronkelijke nieuwsbericht.