Placeholder image

OBS De Viersprong in jaarverslag 2016 Stichting school & Veiligheid

31 mei 2017
Stichting School & Veiligheid ondersteunt scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen zij door het geven van actuele informatie en deskundig advies via de website, trainingen, conferenties en de helpdesk. (Bron: www.schoolenveiligheid.nl)
De leerkrachten van obs De Viersprong hebben afgelopen jaar deelgenomen aan de training "Radicalisering", waarbij de leerkrachten basiskennis kregen aangereikt over het proces van radicalisering. Hoe steekt het in elkaar en welke signalen kun je in de verschillende fases van het proces zien?

Verder bespraken ze de rol van het onderwijs, de docent en de tweede lijn. De rol van de docent kreeg aandacht door praktijksituaties te bespreken en vervolgens te oefenen met acteurs. Welk gesprek voer je individueel met een leerling met extreme ideeŽn? Welk gesprek voer je in de klas als er extreme ideeŽn worden geuit?

OBS De Viersprong kreeg twee keer met uitreizigers te maken. Eerst vertrok een vader naar SyriŽ; later een moeder die ook twee kinderen van school meenam. Dat was aanleiding om het team twee dagen te trainen in het omgaan met radicalisering.

Directeur Guillermo Holman vertelt hier wat het team heeft geleerd (link naar: Radicalisering, dan naar: verder, en dan: Guillermo).