Placeholder image

PROOLeiden steunt PO IN ACTIE

10 mei 2017
Op de scholen van PROOLeiden werken bevlogen, goed opgeleide professionals, die de kinderen en hun individuele behoeften zo veel mogelijk centraal stellen en zorgen voor een ononderbroken ontwikkelingslijn.
PROOLeiden biedt onderwijs van hoge kwaliteit en wil dat ook kunnen blijven bieden. Dat vereist dat de medewerkers goed opgeleid zijn en de tijd hebben om ieder kind echt persoonlijke aandacht te geven. Om die kwaliteit te waarborgen, ondersteunen Bestuur en Raad van Toezicht PROOLeiden van harte de beweging ‘PO in Actie’
 
‘PO in Actie’ is een beweging van ruim 40.000 leerkrachten uit het primair onderwijs die zich richten op invoering van eerlijke en gelijkwaardige salarissen (conform het voortgezet onderwijs), meer handen in het onderwijs, kleinere groepen en minder werkdruk. Hierdoor wordt het vak van leerkracht aantrekkelijker, waardoor het dreigende lerarentekort kan worden opgelost, de invallersproblematiek zal verlagen en structureel overwerken niet meer nodig zal zijn. Volgens ‘PO In Actie’ is het vijf voor twaalf en PROOLeiden deelt deze visie. ‘PO In Actie’, de onderwijsvakbonden en de werkgeversorganisaties voor het primair onderwijs trekken samen op om deze doelen te realiseren en vooral om de hiervoor benodigde financiële middelen op te laten nemen in het regeerakkoord.
 
Marton de Pinth
Directeur – Bestuurder PROOLeiden
 
Hans Snik
Voorzitter Raad van Toezicht PROOLeiden