Placeholder image

de Prins Willem Alexanderschool is op zoek naar een Directeur

Het bestuur van OBSG Leiderdorp
is voor de Prins Willem Alexanderschool
per 1 augustus 2019
 op zoek naar een
Directeur
32 uur per week (wtf 0,6-0,8)

Wie zijn wij?

De Prins Willem Alexander School is een openbare basisschool. Wij vinden dat kinderen moeten kunnen opgroeien in een leef- en werkgemeenschap (de school) die lijkt op de maatschappij, waarvan zij later deel uit gaan maken. Een openbare school is een ontmoetingsplaats waar iedereen welkom is, ongeacht maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond. Openbaar onderwijs stimuleert de kinderen tot verdraagzaamheid en eerbied voor meningen van anderen. In het  openbaar onderwijs zijn alle kinderen gelijkwaardig: Niet apart, maar samen naar school.

Wie zoeken we?

We zoeken een directeur die vanuit expliciete verdere profilering van de school kwantitatieve en kwalitatieve groei weet te realiseren.
Ons team bestaat uit louter personeelsleden die met hart en ziel gekozen hebben voor het onderwijs aan onze leerlingen. 
We zoeken iemand die open en betrokken is naar alle partijen die binnen onze school een rol spelen. De deur staat open voor leerlingen, hun ouders, personeel en de verschillende (ouder-) geledingen. Hij of zij weet mensen met verschillende achtergronden bij elkaar te brengen, ieder op zijn waarde te schatten en te stimuleren tot een positieve bijdrage aan ons team en onze school. Bovendien wekt hij/zij vertrouwen, is positief ingesteld en weet mensen op verschillende gebieden te inspireren.

Wat zoeken we?

We zoeken een directeur die deskundig is op onderwijsinhoudelijk gebied en kennis  heeft van en een visie heeft op specifieke onderwijsbehoeften met betrekking tot “Passend Onderwijs.” Hij/zij is bekend met actuele ontwikkelingen, onderzoekt deze en is in staat ze te vertalen naar de dagelijkse praktijk, waarbij hij/zij oog heeft voor de culturele diversiteit die onze school kent. Hij of zij weet een omgeving te creëren waarin iedereen (personeelsleden en leerlingen) zich optimaal kan ontplooien en ontwikkelen vanuit een toekomstgericht perspectief. Dit geschiedt vanuit een coachende wijze van leidinggeven.
De nieuwe directeur geeft handen en voeten aan onze nieuwe visie en zet op basis van die visie een gezamenlijke koers uit.
Hij of zij is bereid de directeursfunctie eventueel te combineren met lesgevende taken.

Hij of zij ….

 • geniet van een wat kleinere school
 • staat voor onze school en is zichtbaar
 • is ondernemend en omgevingssensitief
 • creëert en benut kansen
 • is communicatief sterk en transparant
 • weet te denken en werken in structuren
 • denkt in mogelijkheden en oplossingen
 • is ondersteunend en heeft oog voor de dagelijkse praktijk
 • is leidend en weloverwogen besluitvaardig
 • werkt actief samen met interne en externe partners
 • heeft ervaring in onderwijs en in leidinggeven
 • is gericht op samenwerking met collega-leidinggevenden binnen PROOLeiden/OBSG;
 • is gericht op het realiseren van de ambities van PROOLeiden/OBSG;
 • draagt de identiteit van het openbaar onderwijs uit

Onze leerlingen zoeken iemand die ….

 • doet wat hij of zij belooft
 • zich goed inzet voor de school
 • humor heeft
 • we zien in de pauzes

Functie-eisen:

Een volledige functieomschrijving is hier in te zien.

Arbeidsvoorwaarden:

 • rechtspositie conform CAO Primair Onderwijs
 • salaris conform salarisschaal DB

Sollicitatie

Uw sollicitatie voorzien van uw motivatie en CV kunt u tot en met 16 maart 2019 richten aan solliciteren@prooleiden.nl onder duidelijke vermelding van “vacature Directeur PWA”.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bob Hoogendam, Hoofd HR, via 071-5247670.

klik hier voor de volledige vacature.