Placeholder image

Salarisspecificatie

Onderwijsbureau Hollands Midden (OHM) stelt de salarisspecificatie en de jaaropgaven digitaal beschikbaar voor alle personeelsleden van PROOLeiden.
Dit houdt in dat een personeelslid de salarisspecificatie en jaaropgaven niet langer per post ontvangt, maar dat hij/zij via www.ohm.nl/mix kan inloggen om genoemde documenten te raadplegen, te printen of op te slaan op de eigen computer. Ook is het mogelijk om de specificatie per mail te ontvangen. Uiteraard worden hierbij de wettelijke voorschriften in acht genomen, dat wil zeggen dat alleen na (schriftelijke) instemming van de medewerker genoemde documenten digitaal beschikbaar zullen worden gesteld.  Dit kan door middel van bijgevoegd formulier.

Toestemmingsformulier

Na het invullen van het formulier ontvangt u van OHM inloggegevens. In onderstaande handleiding staat hoe u uw salarisstroken en jaaropgave kunt vinden.

Gebruikershandleiding