Placeholder image

OBS De Arcade is per 1 augustus 2019 op zoek naar een Directeur 40 uur per week (wtf 1,0)

Het bestuur van PROOLeiden en het team van OBS De Arcade
zijn per 1 augustus 2019 op zoek naar een

Directeur
40 uur per week (wtf 1,0)

Visie
In de visie op het onderwijs is voor ons het uitgangspunt dat de school een veilige school is. Op onze school leren we met en van elkaar en doen dat met plezier.

Dagelijks dagen we iedereen uit het beste uit zichzelf naar boven te halen. Dat doen we door het versterken van de eigen verantwoordelijkheid en onderzoekende houding bij iedereen binnen de school.

De Arcade is een Brede School die zich de komende jaren zal ontwikkelen tot een Kindcentrum met een gedegen binnen-en buitenschools aanbod en ruimte voor wijkactiviteiten.

We zoeken een directeur die …
 • een ervaren leidinggevende is met een eigentijdse visie op onderwijs, management en personeelsbeleid;
 • ervaring heeft in het onderwijs en met onderwijsvernieuwingen;
 • daadkrachtig is en duidelijk zichtbaar is in de school;
 • toegankelijk is en gemakkelijk benaderbaar;
 • besluiten durft te nemen en het team daarin betrekt en meeneemt;
 • op professionele wijze communiceert met het team, de ouders en externe relaties op een professionele, heldere, open en concrete wijze;
 • staat stevig in de schoenen naar personeel en ouders;
 • op enthousiaste en inspirerende wijze samenwerkt;
 • in staat is veranderingen vorm te geven;
 • in mogelijkheden denkt en op resultaat stuurt;
 • een organisatieontwikkeling vormgeeft die past bij de nog te ontwikkelen visie van een kindcentrum;
 • samen met de directie van de kinderopvangorganisatie opvang- en onderwijs een basis legt waarin kinderen optimaal toekomen aan ontwikkelen en leren;
 • gericht is op samenwerking met collega-leidinggevenden binnen PROOLeiden;
 • gericht is op het realiseren van de ambities van PROOLeiden;
 • de identiteit van het openbaar onderwijs uitdraagt.

Onze nieuwe directeur toont onderwijskundig leiderschap door …
 • de basis op orde te brengen en te houden;
 • de Focus te richten op structuur en lijnen uit te zetten;
 • kennis van onderwijs en onderwijsvernieuwing om te zetten naar de praktijk;
 • problemen en knelpunten binnen de schoolorganisatie gekoppeld aan het onderwijs bijtijds te signaleren, te analyseren en bij te stellen.

Onze nieuwe directeur stuurt ons team van professionals aan door …
 • vertrouwen uitstraalt en eigenaarschap te delen;
 • aandacht voor personeelsleden te hebben in de dagelijkse praktijk;
 • personeelsleden te stimuleren tot het ontwikkelen van hun talenten en deze maximaal in te zetten;
 • verantwoordelijkheden te delegeren;
 • het team op duidelijke wijze bij besluitvormingstrajecten te betrekken;
 • Prioriteiten en kaders te stellen;
 • resultaatgericht te denken en te handelen;
 • personeelsleden aan te spreken op hun functioneren en verantwoordelijkheden;
 • een open en veilig werkklimaat binnen de school te creëren en te handhaven naar personeelsleden, leerlingen en ouders;
 • personeelsleden te coachen en te steunen in hun ontwikkeling.

Onze leerlingen zoeken een organisatietalent dat …
 • niet rookt;
 • luid en duidelijk spreekt;
 • serieus is met humor;
 • helpt;
 • leesbaar schrijft;
 • lastige gesprekken voert;
 • sportief is;
 • geen Bullstronk is!
Onze nieuwe directeur weet de school in korte tijd goed op de kaart te zetten met als doel de Arcade met een stevige, sterke basis door te laten ontwikkelen naar een Kindcentrum.

Functie-eisen:
Een volledige functieomschrijving is opvraagbaar bij de receptie van PROOLeiden, 071-5247670 en staat op de website van PROOLeiden.

Arbeidsvoorwaarden:
 • rechtspositie conform CAO Primair Onderwijs
 • salaris conform salarisschaal DB

Sollicitatie
Uw sollicitatie voorzien van uw motivatie en CV kunt u tot en met
23 februari 2019 richten aan solliciteren@prooleiden.nl onder duidelijke vermelding van “vacature Directeur Arcade”.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bob Hoogendam, Hoofd HR, via 071-5247670.

Klik hier voor de volledige vacature