Placeholder image

Kinderopvang

KINDEROPVANG, heb ik recht op vergoeding?
Wie in aanmerking komt voor een vergoeding, is bepaald in de wet op de kinderopvang.

In de CAO voor het primair onderwijs is opgenomen dat de werkgever de werknemer de mogelijkheid biedt om van de vergoeding gebruik te maken. Heeft u een aanstelling bij de Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden, dan heeft u recht op een vergoeding.

Wat komt voor vergoeding in aanmerking?
In de vergoedingsregeling gaat het niet uitsluitend om opvang in een kinderdagverblijf, maar ook om gastouderopvang of buitenschoolse opvang.

Hoe hoog is de vergoeding?
Uitgebreide info vindt u op de site van het ministerie van OCW.

Vergoeding aanvragen
Heeft u een of meerdere kinderen, die gebruik maken van kinderopvang, dan heeft u waarschijnlijk recht op een vergoeding. 

Informatie betr. deze vergoeding is bij de Belastingdienst op te vragen.