Placeholder image

CAO PO 2016-2017

Tijdens de zomervakantie 2016 zijn de onderhandelaars van de cao primair onderwijs het eens geworden over de definitieve tekst van de cao.
Hieronder vindt u een toelichting op de belangrijkste wijzigingen t.o.v. de cao 2014-2015.
Looptijd
De naam van de nieuwe cao is cao po 2016-2017. De ingangsdatum is 1 juli 2016 en de einddatum is 30 september 2017. Als geen van de cao-partijen de cao opzegt voor 1 april 2017 wordt deze automatisch met een jaar verlengd.
 
Toepassing Participatiewet
Nieuw is de inspanningsverplichting voor werkgevers om potentiŽle werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.
Deze zogenoemde participatiebanen vormen een nieuwe functiecategorie, zodat per 1 juli 2016 de functiecategorieŽn zijn:
  • directie
  • leraar
  • onderwijsondersteunend personeel
  • participatiebaan
In deze laatste categorie worden personeelsleden benoemd die behoren tot een doelgroep, zoals die beschreven zijn in het doelgroepenregister dat bij de Participatiewet hoort. Voor deze personeelsleden is ook een aparte salarisschaal in de cao opgenomen
 
Vervangingsbeleid
In het openbaar onderwijs krijgt iemand die drie aanstellingen heeft gehad binnen drie jaar bij dezelfde werkgever met tussenperiodes kleiner dan drie maanden een vaste aanstelling. Bij het bijzonder onderwijs gaat het om zes aanstellingen met tussenperiodes kleiner dan zes maanden binnen drie jaar.
In het openbaar onderwijs bestaat de mogelijkheid tot het afsluiten van min-max-contracten niet. Het bijzonder onderwijs kent die contractsoort sinds 1 jul 2017 wel.
Ook de vorm van bindingscontracten is niet van toepassing op het openbaar onderwijs en wel op het bijzonder onderwijs.
 Een werkgever in het openbaar onderwijs kan eenmalig kiezen voor de toepassing van vervangingsbeleid, zoals dat in het bijzonder onderwijs geldt. Dus voor de zes aanstellingen binnen drie jaar, de min-max-contracten en de bindingscontracten. Als die keuze eenmaal gemaakt is, kan deze niet meer teruggedraaid worden.
Bij PROOLeiden moet de keus nog gemaakt worden. Dit gebeurt zo snel mogelijk. Een beleidsnotitie is daarvoor in voorbereiding.
Vervangers krijgen overigens een hoger maximum aan reiskosten. Dit om een inzet van vervangers over een groter geografisch gebied aantrekkelijker te maken.
 
Verlof 
De mogelijkheid tot zorgverlof is van alleen verlof in geval van een levensbedreigende ziekte nu uitgebreid met de mogelijkheid om onbetaald verlof te krijgen voor de verzorging van zieke en/of hulpbehoevende gezinsleden of andere vormen van sociale relaties.
 
Professionalisering
Het bedrag voor de professionalisering van directieleden is per directielid verhoogd van Ä 2000 naar Ä 3000. Als het niet besteed wordt binnen vier jaar gaat het terug naar het algemene scholingsbudget en kan het desbetreffende directielid er geen gebruik meer van maken..

De integrale tekst van de CAO kunt u hier downloaden.